ul. Benicka 32
63-700 Krotoszyn
698 680 742

kontakt

DANE BANKOWE:

LAB.

ul.Kamienna 2a

63-700 Krotoszyn

NIP 621-17-48-448

BZ WBK: 54 1090 1157 0000 0001 2371 1364

Tematyka wiadomości: